Loading
Loading...
Alternate header for print version
Terug

Certificering


Productiemiddelen en goederenstromen moeten op een verantwoorde en milieuvriendelijke wijze worden georganiseerd. Dit gaat verder dan alleen een vermindering van de CO2 uitstoot of materialen die uit Forest Stewardship Council® (FSC) bronnen afkomstig zijn: het gaat ook om vermindering van het verbruik van materialen, geen schadelijke effecten als gevolg van productie van materialen, efficiency in transport en het recyclen en hergebruik van materialen. Gevolg hiervan is weer een besparing op kosten.

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is voor ons een beleidsvisie op lange termijn. Denk hierbij aan CO2 neutraal produceren en bij voorkeur geproduceerd uit milieuvriendelijke materialen, waaronder materialen via FSC.

Wist u dat er per minuut wereldwijd 36 voetbalvelden aan bos verdwijnt? Met alle gevolgen daar van?
Wij als Hodi zijn daarom hard aan het werk om al onze artikelen die een link met papier en hout hebben FSC gecertificeerd te krijgen.

Dit doen wij met de bedoeling bij te dragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot en verantwoordelijkheid te dragen voor de bescherming van bossen. Zodat een gezonde leefomgeving voor mens en dier behouden blijft.