Loading
Loading...
Alternate header for print version
Terug

Certificaten


Wij leveren, naast verpakkingen voor logistiek en verzending, zowel aan de food– als de non food industrie. Hierdoor begrijpen wij dat u zeer hoge eisen stelt aan uw verpakkingen.

Kwaliteit staat niet ter discussie, deze wordt door ons gegarandeerd.

Dit betekent dat onze producenten moeten beschikken over een kwaliteitsborgingsysteem, een kwaliteitscontrolesysteem en gedocumenteerde procedures voor onder andere inkoop, samenstelling en verwerking van deze materialen.
Dit altijd tegen marktconforme prijzen die gebaseerd zijn op de noteringen van onafhankelijke organisaties zoals de actuele Platt's, Icis en Euwid indexes.

 

    iso_logo_resize.jpg                                   brc-groen_resize.jpg                          recycle_logo_resize.jpg

 

Het werken volgens goede fabricagemethoden is van belang om tot een consistente productie te komen, en de veiligheid van het afgewerkte materiaal te kunnen garanderen. 
In andere woorden: u mag bij ons zeer hoge eisen stellen aan uw verpakkingen en aan onze technische kennis op de diverse vakgebieden.